11
    • 1
      Ik heb beide pompjes aangeschaft maar vind de Topeak superieur. Met deze pomp is het heel simpel om de druk op peil te houden of te testen. Een aanrader in plaats van met de adapter te werken.

Risse Acu-fill adapter

12,20

De Risse Acu-fill adapter bestaat uit twee delen. Eén deel wordt op de vulopening van de demper gedraaid, het andere deel op de pompkop van het demperpompje.

Doel van deze adapter is te voorkomen dat de in de demper gepompte lucht bij het verwijderen van de pomp, weer ontsnapt.
 
Je hoeft geen Acu-fill adapter te kopen als je een Giyo pompje gebruikt.
 
Handleiding
Deze adapter bestaat uit twee delen, een dikker deel en een langwerpig deel. Het dikkere deel wordt op de demper geschroefd. Dit moet heel licht handvast worden aangedraaid tot je de O-ring licht ingedrukt voelt worden. Het langwerpige deel wordt op de demperpomp geschroefd.
Het langwerpige deel wordt in het dikkere deel geduwd en vervolgens enkele slagen rechtsom aangedraaid. Er kan nu gepompt worden. Nadat de gewenste druk is bereikt moet het langwerpige deel worden losgeschroefd. Als dit deel voldoende is losgeschroefd, zie je dat de druk op de drukmeter 0 wordt. Je trekt het langwerpige deel uit het dikkere stukje en hoor je enig gesis. Dit is de lucht die uit het kamertje in het dikkere deel ontsnapt. De demper is dan al afgesloten omdat het langwerpige deel al is teruggeschroefd. Er ontsnapt dan ook geen lucht uit de demper.

Gebruik GEEN standaard fietspomp, uitsluitend een demperpompje.  Je kunt de demper wel oppompen met een fietspomp of bij een tankstation, maar zo gauw je de pompkop verwijdert is de lucht er weer uit. Het pennetje van het autoventiel is immers door het langwerpige deel nog ingedrukt.
De praktijk leert dat oppompen zonder demperpompje schade oplevert. Niet alleen aan de demper, maar ook aan de velomobiel. Bij een lege of bijna lege demper kan de band aan de binnenkant van de wielkast aanlopen en de tunnel aan de onderkant kan op drempel beschadigd raken. Je kunt de demper met de hand niet indrukken. Zelfs al zit er maar 1 bar druk in, lukt dit niet. Je kunt met de hand dus niet controleren of er voldoende druk in de demper zit.

Een zeer goed demperpompje is de Giyo. Na het opschroeven op het ventiel duw je het kleine handeltje op de pompkop naar voren. Daarmee duw je het pennetje in het ventiel in en kun je pompen. Bij het afschroeven haal je eerst het handeltje naar achteren en draait de pompkop los. Je hoort een klein beetje lucht ontsnappen, dat is de lucht in het slangetje.
 
Je hoeft geen Acu-fill adapter te gebruiken als je een Giyo pompje gebruikt.